فروشگاه انواع پاسخنامه خام آزمون در قالب های ۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۲۰۰ ، ۲۴۰ و ۳۰۰ سوالی

شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر با بیش از ۱۳ سال سابقه موفق در تهیه و تولید سیستم های برگزاری آزمون، انواع پاسخنامه خام آزمون را با بالاترین کیفیت چاپ تهیه کرده است و در سه قطع ۱۲۰ و ۱۸۰ و ۲۰۰ و ۲۴۰ و ۳۰۰ سوالی به فروش می رساند.

پاسخنامه ۱۲۰ سوالی

پاسخنامه ۱۲۰ سوالی

هر بسته هزارتایی سایز A5

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
پاسخنامه ۱۸۰ سوالی

پاسخنامه ۱۸۰ سوالی

هر بسته هزارتایی بزرکتر از A5

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
پاسخنامه ۲۰۰ سوالی

پاسخنامه ۲۰۰ سوالی

هر بسته هزارتایی سایز A4

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
پاسخنامه ۲۴۰ سوالی

پاسخنامه ۲۴۰ سوالی

هر بسته هزارتایی کوچکتر از A4

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
پاسخنامه ۳۰۰ سوالی

پاسخنامه ۳۰۰ سوالی

هر بسته هزارتایی سایز A4

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
سبد خرید

محصول
تعداد
قیمت